Thứ bảy, 20/04/2024,

Lời người gửi lại ngõ sương
Mảnh trăng treo ngược con đường lá lay
Đò già nằm nhớ cỏ may
Đêm qua có kẻ loay hoay giở mình...
 

 Lửa lòng xin hãy đừng khơi

Chim quyên khắc khoải tiếng rơi canh trường

Ngọt ngào còn chút dư hương

Mưa rào cánh phượng trải đường máu tim


    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037