Thứ bảy, 25/05/2024,

MÔT THỜI ( Lê Minh Dung)

 Một thời oanh liệt đã qua

Yên vui thôi với tuổi gìa ta ơi...

Rối bời chi cõi thiên la
Vườn xuân ai mở, mà ra hái đào?

 Hơn thiệt đếm đong đã mòn gót chợ
Chiều đổ mưa hoang phí trọn cơ đồ.

 Ới Giàng
Trời thì cao
Cái núi thì cao
Cái suối thì dài
Cái nương lại rộng

 Trả người gẫy ngón ân cần
Trả người mộng ảo cõi trần phù hoa...


Rối bời chi cõi thiên la 
Vườn xuân ai mở, mà ra hái đào?
 

 Chiều úp mặt lên phiên chợ tết
Về đâu thơm hương nếp lũ tò he

 Có những lúc tình bỗng òa phiên khúc
Nốt trầm loang ngơ ngác khép vu vơ


Hương sen
lạc giữa Niết Bàn
Ta còn
lạc giữa thênh thang ân tình.