Chủ nhật, 16/06/2024,

MÔT THỜI ( Lê Minh Dung)

 Một thời oanh liệt đã qua

Yên vui thôi với tuổi gìa ta ơi...


 MỘT THỜI

 
Một thời oanh liệt đã qua
Yên vui thôi với tuổi già ta ơi
 
Cái gì ngao ngán xa xôi
Cái gì tiếc nuối một thời con tim
Cái gì một phút tiên
Cái gì đẫm giấc ưu phiền đêm nay
 
Đời còn non nửa gang tay
Cứ thơ thẩn với hương say quên chiều
Trăm năm nào có bao nhiêu
Rồi như mây bạt khói phiêu về ngàn.
 
Ơn Giời bèo hợp mây tan
Ơn người thỏa giấc mộng vàng còn mơ
 
Lê Minh Dung