Thứ sáu, 14/06/2024,

Lạc (Lê Minh Dung) (24/11/2013)

 Mặc đêm
dan díu trăng ngà


Chuông ngân
Khản giọng ru hòa thế gian


Hương sen
lạc giữa Niết Bàn


Ta còn
lạc giữa thênh thang ân tình.


LMD  

Chia sẻ:                  
Các bài khác: