Thứ sáu, 14/06/2024,

Chử Thu Hằng

Vài nét về tác giả

 

Nhà thơ Chử Thu Hằng
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
Sinh ngày 10/5/1957
Nguyên quán: Thanh Trì - Hà Nội
Hiện ở: 80 phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội;
Thành viên Thường trực của lucbat.vn;
Đại diện Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống;
Chủ biên TÁC PHẨM MỚI
Tác phẩm đã xuất bản:
- Hồn phố (Tản văn; Nhà xuất bản Hội Nhà văn – 2011)
- Khoảng trời hoa nắng (Thơ; Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2011)
- Cõi riêng (Thơ; NXB Hội Nhà văn - 2012)
- Nhớ một thuở Viêng Chăn (Tập bút ký tư liệu; NXB Thời Đại - 2013)
Điện thoại: 01663332171
Email: trangthuquyenru@gmail.com

Website: chuthuhang.com/

Tháng Mười…
Ngày dụi vào đêm
Vừa nhạt nắng
Đã loang thềm
Ướt trăng

tàn đông
quấn chặt chăn đơn
run trong tim
buốt trong hồn
trời ơi!

nghiêng ly trút cạn lòng mình
ngó trăng suông rót tràn bình rượu suông

SAY

chén tình dốc cạn, người đi
sắt se ta nhớ những khi vơi đầy

Ừ, thôi! Khép lại miền đau
Cởi cho mộng mị qua cầu gió bay

Ngỡ ngàng... thôi đã hết xuân.
Tần ngần cất áo, xếp chăn cuối giường