Chủ nhật, 16/06/2024,


 Chùm thơ tháng 4 năm 2024 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng

 Chùm thơ lục bát tháng 5 - 2024 của CLB Lục Bát tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy Ngô Thái, Kiều Vệt, Thi Trà Thi, Hương Lê, Nguyễn Quang Thuyết, Quản Sơn, Nguyễn Sỹ Huy, Trần Bồng, NB Thiêm, Dương Thị Phúc, 

Chùm thơ tháng 02 năm 2024 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Đỗ Thị Vinh, Phúc Hữu, Văn Hưởng, Phạm Thuý Vinh, Oanh Lê, Bùi Quang Lục, Hoàng Mình Thuận, Huy Hồng, Trịnh Bá Khả, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Thành Vân, Bùi Hùng, Lâm Thanh Sơn, Nguyễn Huyền, Hoàng Tuấn Thiệu, Nguyễn Minh Tâm, Ngô Trung Dũng, Lê Kim Dung, Đỉnh Yến, Hoàng Yến, Trọng Lập, Lê Trọng Dự, Vũ Bá Lễ, Hoài Hiền Hiền, Phạm Tĩnh, Trần Tích Thiện, Phương Thúy, Gia Long, Vũ Kim Thanh, Trần Trung, Hoa Thành, Nguyễn Giang Sơn.

  Ngày 23.2.2024 (14 tháng giêng năm Giáp Thìn) Hội VHNT tỉnh Hải Dương tổ chức Ngày thơ VN tại Bảo Tàng Đường Hồng Quang Thành Phố Hải Dương

Chùm thơ tháng 1 năm 2024 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Phúc Hữu, Thuý Vinh, Bùi Quang Lục, Hoàng Mình Thuận, Huy Hồng, Nguyễn Dung, Nguyễn Thành Vân, Hùng Bùi, Lưu Bích Thu, Nguyễn Thanh Vân, Lâm Thanh Sơn, Nguyễn Giang Sơn, Ngô Trung Dũng, Kim Dung Lê, Yên Đỉnh, Hoàng Yến, Lê Trọng Dự, Phạm Tĩnh, Minh Thu, Tích Thiện, Vũ Đức Thúy, Vũ Kim Thanh, Trần Trung.

 
Chùm thơ Lục bát tháng 1-2024 của CLB Thơ Lục bát tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm , Nguyễn Đức Tùy, Trần Bồng. Hương Lê, Dương Thị Phúc, Thi Trà Thi, Kiều Việt, Quản Sơn, Nguyễn Quang Thuyết, Nguyễn Khắc Bằng 

 

Chùm thơ tháng 12 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Phúc Hữu, Nguyễn Thành Vân, Phạm Tĩnh, Oanh Lê, Hoàng Tuấn Thiệu, Hoàng Mình Thuận, Nguyễn Giang Sơn, Nguyễn Kim Dung, Huy Hồng, Phạm Thuý Vinh, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Trần Tích Thiện, Lâm Thanh Sơn, Thành Lâm, Vũ Bá Lễ, Trọng Lập, Minh Thu, Nguyễn Huy Hẹn, Trần Thơm, Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Đức Thúy, Phương Thúy, Bùi Hùng, Ngân Lê, Trịnh Bá Khả, Nguyễn Thanh Thủy, Lê Kim Dung, Ánh Tuyết, Trần Trung, Trịnh Toại.
 

 

 Chùm thơ tháng 11 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Phúc Hữu, Phạm Tĩnh, Oanh Lê, Hoàng Tuấn Thiệu, Hoàng Mình Thuận, Nguyễn Giang Sơn, Lê Thị Tâm Chung, Nguyễn Dung, Huy Hồng, Phạm Thuý Vinh, Lê Trọng Dự, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Đinh Yến, Khang Ninh, Trần Tích Thiện, Đỗ Thị Vinh, Lâm Thanh Sơn, Trọng Lập, Huy Hẹn, Nguyễn Thị Mai Lan, Ánh Tuyết, Hoàng Yến, Trần Trung, Nguyễn Minh Tâm, Trịnh Toại.

Chùm thơ tháng 10 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Phúc Hữu, Nguyễn Thành Vân, Oanh Lê, Bùi Hùng, Hoàng Tuấn Thiệu, Hoàng Mình Thuận, Nguyễn Giang Sơn, Minh Thu, Lê Thị Tâm Chung, Nguyễn Dung, Nguyễn Thanh Thủy, Huy Hồng, Quang Lục, Phạm Thuý Vinh, Lê Trọng Dự, Vũ Đức Thúy, Lưu Bích Thu, Hoài Hiền Hiền, Lê Kim Dung, Đinh Yến, Vũ Kim Thanh, Trần Thơm, Thành Lâm, Quốc Trưởng, Khang Ninh, Trần Tích Thiện, Phương Thúy, Đỗ Thị Vinh, Lâm Thanh Sơn, Huy Hẹn, Trịnh Toại.

Chùm thơ tháng 9 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Huy Hồng, Nguyễn thị Mai Lan, Lưu Bích Thu, Oanh Lê, Hoàng Tuấn Thiệu, Hoàng Mình Thuận, Nguyễn Thanh Vân, Lâm Thanh Sơn, Phạm Tĩnh, Phạm Thuý Vinh, Trần Thơm, Lê Trọng Dự, Thành Lâm, Huy Hẹn, Trọng Lập, Tích Thiện Trần, Bùi Hùng, Gia Long, Nguyễn Thủy Thanh, Nguyễn Thành Vân, Vũ Bá Lễ, Hoàng Yến, Trần Trung, Phúc Hữu, Nguyễn Giang Sơn, Trần Thuý Hoàn, Đinh Yến, Hoài Hiền Hiền, Ngân Lê, Trịnh Toại 

  Chùm thơ tháng 9 năm 2023 của CLB Di Sản Thơ Ca Đoàn Thị Điểm Hưng Yên .Các  tác giả, Trần Tự Bình, Nguyễn Đình Chiến, Dương Xuân Diễn, Lê Duyên, Nguyễn Xuân Đình, Đinh Tiến Đăng, Chu Thanh Hải, Lương Văn Khánh, Hoa Lan, Ly Ly, Lệ Vui, Hương Sinh, Nguyễn Xuân Tuyến, Đào Mạnh Miện,Nguyễn Thị Linh với những vần thơ chắt lọc từ tâm  đầy cảm xúc xin được cùng chia sẻ tâm tư tình cảm của mình tới các thi huynh thi hữu gần xa.

 Chùm thơ tháng 8 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Huy Hồng, Nguyễn Thị Mai Lan, Oanh Lê, Phúc Hữu, Hoàng Tuấn Thiệu, Hoàng Mình Thuận, Nguyễn Thanh Vân, Bùi Quang Lục, Phạm Tĩnh, Lê Phương Lan, Phạm Thuý Vinh, Lê Trọng Dự, Trịnh Bá Khả, Huy Hẹn, Lâm Thanh Sơn, Trọng Lập, Gia Long, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Thành Vân, Vũ Bá Lễ, Hoàng Yến, Trần Trung, Vũ Kim Thanh, Đinh Yến, Hoài Hiền Hiền, Ngân Lê, Quỳnh Lê, Trịnh Toại.

Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng