Thứ bảy, 01/04/2023,

Chùm thơ tháng 3 năm 2023 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Bùi Hùng, Phúc Hữu, Trần Trung, Phạm Thuý Vinh, Huy Hồng, Thành Lâm, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thúy Hoàn, Trọng Lập, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Thành Vân, Trịnh Toại, Huy Hẹn, Lâm Thanh Sơn, Phạm Tĩnh, Đỗ Thị Vinh, Yến Dinh, Nguyễn Kim Dung, Trần Tích Thiện
 


 BBT Lục Bát Việt Nam xin giới thiệu chùm thơ của thành viên CLB Lục Bát Sài Gòn

 

Chùm thơ tháng 02 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng 

 Chùm thơ lục bát tháng 2 - 2023 cuae CLB Lục Bát Tỉnh Phú Thọ.Gồm các tác giả: Đõ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Dương Thị Phúc, Hương Lê, Lan Lê, Trà Thi Trà, Kiều Việt, NB Thiêm, Trần Bồng, Trần Đăng Luật, Phan Mạnh Hùng, Quản Thị Sơn, Nguyễn Sỹ Huy

Chùm thơ tháng 01 năm 2023 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Phúc Hữu, Trần Trung, Minh Thu, Quỳnh Lê, Đinh Yến, Phạm Thuý Vinh, Huy Hồng, Trần Tích Thiện, Nguyễn Minh Nga, Thành Lâm, Minh Tâm, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Giang Sơn, Quang Lục, Trần Thúy Hoàn, Trọng Lập, Phạm Tĩnh, Ngô Trung Dũng, Trương Lê, Hoàng Minh Thuận, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Thanh Vân, Trần Đức Lộc, Công Xình, Phương Thúy, Vũ Đức Thúy, Gia Long.

 Gồm các tác giả : Đỗ Đức Năm , Nguyễn Đức Tùy, Nguyễn Vũ,  Trần Bồng, Quản Sơn, Phan Mạnh Hùng, Chử Đức Bách, Nguyễn Khắc Bằng, Trần Thị Biên, Đậu Minh Châu, Kiều Việt


Chùm thơ tháng 12 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Phạm Thuý Vinh, Thành Lâm, Nguyễn Huyền, Huy Hồng, Nguyễn Thị Mai Lan, Trịnh Toại, Nguyễn Huy Hẹn, Phúc Hữu, Quang Lục, Trần Thúy Hoàn, Minh Tâm, Trọng Lập, Đinh Yến, Phạm Tĩnh, Đỗ Thị Vinh, Lưu Bích Thu, Trần Đức Lộc, Trần Trung, Minh Nga, Lê Thị Tâm Chung, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Thanh Thủy, Hoàng Minh Thuận .

Chùm thơ tháng 11 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Trần Trung, Nguyễn Kim Dung, Minh Tâm, Bùi Hùng, Huy Hồng, Trọng Lập, Trịnh Toại, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thuý Vinh, Trần Đức Lộc, Hoàng Minh Thuận, Quỳnh Lê, Hoài Hiền Hiền, Quang Lục, Lê Thị Tâm Chung, Phạm Tĩnh, Thành Lâm, Sơn Thủy, Ngọc Châu, Ánh Tuyết, Thanh Thủy, Minh Nga, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Thanh Vân, Trần Thúy Hoàn, Phúc Hữu, Nguyễn Huy Hẹn, Minh Thu, Nga Anh Hoàng.

Chùm thơ tháng 10 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Trần Tích Thiện, Minh Thu, Nguyễn Thanh Thủy, Thành Lâm, Trần Trung, Phúc Hữu, Phạm Thuý Vinh, Trần Đức Lộc, Nguyễn Huy Hồng, Bùi Quang Lục, Bùi Hùng, Lê Thị Tâm Chung, Hoàng Minh Thuận, Trịnh Toại, Vũ Kim Thanh, Vũ Đức Thuý, Đinh Yến, Trọng Lập, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Huy Hẹn, Minh Nga, Hoài Hiền Hiền, Ngô Trung Dũng, Gia Long.

Chùm thơ tháng 9 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Thanh Vân, Hoàng Yến, Minh Thu, Nguyễn Huy Hồng, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Giang Sơn, Thành Lâm, Vũ Đức Thúy, Lê Thị Tâm Chung, Phạm Thúy Vinh, Phúc Hữu, Phạm Tĩnh, Trần Đức Lộc, Trần Tích Thiện, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Thanh Thủy, Ánh Tuyết, Đặng Lập, Đinh Yến, Bùi Hùng, Ngô Trung Dũng, Minh Nga, Trịnh Toại, Mai Bích Thủy.
Chùm thơ tháng 8 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Huy Hồng, Trần Thúy Hoàn, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Giang Sơn, Thành Lâm, Vũ Đức Thúy, Lê Thị Tâm Chung, Phạm Thúy Vinh, Phúc Hữu, Minh Thu, Phạm Tĩnh, Hải Vân, Trần Đức Lộc, Trần Tích Thiện, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Kim Dung, Đặng Lập, Đinh Yến, Hoa Thành, Bùi Hùng, Bùi Thị Thu Hằng, Ngô Trung Dũng, Minh Nga.

  

 Chùm thơ lục bát tháng 8 - 2022 của CLB Lục bát tỉnh Phú thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Hoàng Phan, Nguyễn Sỹ Huy, Hương Lê, Trần Bồng, Nguyễn Thị Thảo, Dương Thị Phúc, Thi Trà Thi, Đào Trần Phú, Kiều Việt.


Trang [1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ] Tiếp  Cuối cùng