Thứ bảy, 25/05/2024,

Dù “ai” vô thức vô tình
Yêu chay ta vẫn một mình thầm mơ
Rượu suông nhắp cạn trăng mờ
Ruột tằm kéo sợi, xe tơ gửi người !
           


 Lúa chiêm đã trổ bông rồi

Nhà nông nay được nghỉ ngơi ít ngày.

Quanh năm quần quật chân tay

Chỉ mong lúa được có ngày trĩu bông.

    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037