Thứ sáu, 14/06/2024,


 Hồ Tây to nhất Thủ đô

Cái hồ chất chứa mộng mơ bao đời

Ai đi xa cũng hẹn lời

Về thăm Hà Nội... cùng ngồi Hồ Tây.

Nửa xa nửa lại như gần
Bảo thương thì lắm mà ngần ấy thôi
Xa nhau chừng bấy năm rồi
Người đi người ở nhớ lời hẹn xưa

 
    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả: Lê Tiến Tập Bút danh: Hương Lê Sinh ngày: 02/01/1948 Địa chỉ: Khu 7 - Phú Mỹ - Phù Ninh – Phú Thọ. Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ