Thứ tư, 28/02/2024,

Gặp em chưa kịp ngỏ lời
Kẻo thành cây nghiến chịu đời cô liêu
Kìa bao đôi lứa bên chiều
Dưới vòm xanh muốn tỏ điều rất xuân.


 Chiều nay dọn lại góc nhau

Thấy người bên ấy ngồi khâu vá đời

Giật mình tiếng gọi mồ côi

Hình như tôi cũng như người… cô đơn.

    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037