Thứ sáu, 19/04/2024,

Người gom hoa gạo vào thơ
Ta mong chút nắng dẫu ngờ tháng Tư
Hè còn đủng đỉnh như chưa
Mà hoa xoan đã nhặt thưa lối chờ

 

 Dẫu cho vỏ mốc thân già

Sống trên trăm tuổi vẫn là cây Xoan

Mùa Xuân mới ngập ngừng sang

Đó đây nụ biếc khẽ khàng bung ra


    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037