Thứ sáu, 29/09/2023,

Tiếng gì? Thầm thĩ, vân vi
Lạc nhau… giờ tiếc xuân thì vụt qua.
Người ơi ! Đừng vội chia xa
Bóng nghiêng chưa ngả… mùa hoa vẫn còn.

 Từ ngày mình phải lòng nhau

Va đâu cũng thấy có câu thơ tình

Dáng mềm xinh, vóc mềm xinh

Khô như nắng quái cũng hình như yêu

    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả:Nguyễn Sỹ Huy Bút danh: Huỳnh Nguyên Sinh 10/7/1950 Quê : phường Dữu Lâu – TP  Việt Trì – tỉnh Phú thọ Đã có 5 tập thơ in
Gửi bởi: Nguyễn xuân Ngọc
Địa chỉ: Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương
Điện thoại: 0377225720
Gửi bởi: Trần Văn Lịch
Địa chỉ: Hiệp An Kinh Môn Hải Dương
Điện thoại: 0329532037