Thứ bảy, 20/07/2024,

Giữa chiến tranh mong hòa bình
Ngẩn ngơ đứng đợi một mình nhớ ai
Áo lính mặc suốt thời trai
Không cần "đỏ ngực" vẫn oai nhất nhà!Lòng yêu rát bỏng trưa hè
Hồn nghe xao xác tiếng ve cạn ngày
Thương em nắng quái chiều nay
Từ Quy vọng tiếng lạc bầy đẫm sương…
 

    Nhằm góp phần xây dựng Môi trường văn hóa lành mạnh, “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và quảng bá du
KẾ HOẠCH TỌA ĐÀM “ĐỂ CÓ THƠ LỤC BÁT HAY” (Ảnh tọa đàm "Dòng chảy và thời gian 2020"
Tác giả: Lê Tiến Tập Bút danh: Hương Lê Sinh ngày: 02/01/1948 Địa chỉ: Khu 7 - Phú Mỹ - Phù Ninh – Phú Thọ. Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ