Thứ hai, 05/06/2023,


Trầu cau trong ca dao (Phần 2) (09/01/2011) Gặp đây ăn một miếng trầu
Mai ra đường cái gặp nhau ta chào.
Miếng trầu của chẳng là bao
Chỉ mong đông liễu tây đào gần nhaụ


Gặp đây em xơi miếng trầu
Gọi là tỏ giải mấy câu tư tình.
Xin em đừng có cậy mình
Một mai quá lứa xuân xanh hết thì.


Giấm vốn em chỉ có giấm chầy
Anh cho tắc lái, cho đầy quan năm
Em buôn trầu, đếm cuống, đếm trăm
Mưa rầm gió Bấc, em nằm em lo


Giận nhau thì ném bã trầu
Chớ có ném đá vỡ đầu nhau ra


Gió đưa hơi nóng lên mây
Tình đưa cô Tú vào đây ăn trầu


Hò ơ Thấy ai lo lắng cho mình
Mình nghe tràn ngập... ờ
Hò ơ... mình nghe tràn ngập chuyện tình trầu cau


Gió đưa tờ giấy lên mây
Gió đưa, cô ấy lại đây ăn trầu
Yêu nhau thì ném bã trầu
Chớ ném gạch đá vỡ đầu nhau rạ


Hai tay xách nước tưới tràu
Trầu bao nhiêu lá dạ sầu bấy nhiêu


Hò ơ... chớ Thấy ai lo lắng cho mình
Mình nghe tràn ngập... ờ
Hò ơ… chớ Mình nghe tràn ngập chuyện tình trầu cau

Khăn xanh khăn đượm mồ hôi
Túi xanh túi đượm lấy đôi miếng trầu
Lược xanh thì lược chải đầu
Gương sáng lầu lầu sáng cả mọi nơị
Nào khi đi ngược về xuôi
Cơm đứng cơm ngồi than thở cùng nhaụ
Ăn trầu lại nhớ tới cau
Gương soi phấn đánh cùng nhau đã từng.
Anh đừng e ngại ngập ngừng
Đã thiệt thì đừng đã thảm thì thôị
Của chồng ăn một trả đôi
Ăn hai trả bốn mình tôi chẳng chầy
Ra đi em hỏi ông thầy
Cái sự lộn chồng thật khó lắm thay
Ai đem dây buộc thế này
Khá thì ba tháng chầy thì một năm.


Khi vui miếng thuốc miếng trầu
Khi buồn đi mất, biết đâu mà tìm


Khi xưa ai biết ai đâu
Chỉ vì điếu thuốc miếng trầu nên quen


Mạ chiêm không có bèo dâu
Khác nào như thể ăn trầu kông vôi!


Mẹ anh mua trầu mua phải lá đa
Mẹ anh mua gà mua phải cuốc con
Đắng cay như ngậm quả bồ hòn,
Chát chua như ngậm quả sung non, nhậm mồm!


Mẹ em hằng vẫn khuyên răn
Làm thân con gái chớ ăn trầu người

Một đàn cò trắng bay tung
Bên nam bên nữ ta cùng cất lên
Hát lên một tiếng mà chơi
Hát lên một tiếng, xơi cơi trầu nầy
Trầu đã có đây, cau đã có đây
Nhân duyên chưa định trầu nầy ai ăn
Trầu nầy trầu túi trầu khăn,
Cùng trầu giải yếm, anh ăn trầu nàỏ
Trầu nầy trầu quế trầu hồi,
Trầu loan trầu phụng, trầu tôi, trầu mình,
Trầu nầy trầu tính trầu tình
Trầu nhân trầu ngãi, trầu mình trầu ta
Trầu nầy têm tối hôm qua
Giâu thầy giấu mẹ, đem ra cho chàng
Trầu nầy không phải trầu hàng
Không bùa, không thuốc, sao chàng không ăn?Một miếng trầu năm ba lời dặn
Một chén rượu năm bảy lời giao
Anh chớ nghe ai sóng bể ba đào


Một sông hồ dễ mấy cầu
Một mình em - hỗ dễ nhận trầu mấy nơị


Một thương hai nhớ ba sầu
Cơm ăn chẳng được, ăn trầu cầm hơi
Thương chàng lắm lắm chàng ơi
Tìm nơi Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở than!


Má ôi con má thất tình
Ăn khay trầu quế, uống chình rượu hươngMiếng trầu ăn một trả mười
Ăn sao cho được một người như em.


Miếng trầu ăn nặng bằng chì
Ăn rồi em biết lấy gì đền ơn?
Miếng trầu dù chẳng là bao,
Nặng như đông liễu tây đào bén duyên!


Miếng trầu ăn nặng là bao
Muốn cho đông liễu tây đào là hơn.
Miếng trầu ăn ngọt như đường
Đã ăn lấy của phải thương lấy người


Miếng trầu ai rọc ai têm
Miếng cau ai bửa mà mềm rứa rị


Miếng trầu anh têm vừa rồi
Miếng cau anh bửa vừa đôi vợ chồng.


Miếng trầu của đáng bao lăm
Ăn rồi nhả bã tiếng tăm để đời.


Miếng trầu của đáng là bao
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau vừa lòng


Miếng trầu coi nặng như chì
Ăn thì ăn vậy lấy gì trả ơn.


Miếng trầu em đêm hoa nhài
Miếng cau em bổ có mười hai đạo bùạ


Miếng trầu em rọc em têm
Đã tròn như nhộng lại mềm như dạ


Miếng trầu giải phá cơn sầu
Ăn cơm chẳng đặng, ăn trầu giải khuây


Miếng trầu kể hết nguồn cơn
Muốn xem đây đấy thiệt hơn thế nào


Miếng trầu là đầu câu chuyện
Con trâu là đầu cơ nghiệp


Miếng trầu là miếng trầu cay
Làm cho bể ái khi đầy khi vơị


Miếng trầu là nghĩa tương giao
Muốn cho đây đấy duyên vào hợp duyên


Miếng trầu nhổ bã quăng đi
Anh còn tiếc mãi huống chi cô nàng.


Miếng trầu têm để trên cươi
Nắp vàng đậy lại đợi người tri âm.
Miếng trầu kèm bức thư cầm
Chờ cho khách thấy, khách tri âm sẽ chàọ
Miếng trầu têm để trên cao
Chờ cho thấy khách má đào mới cam.
Miếng trầu têm ở bên Nam
Mang sang bên Bắc mời chàng hôm nay
Miếng trầu xanh rõ như mây
Hạt cau đỏ ối như rau tơ hồng.
Miếng trầu như trúc như thông
Như hoa mới nở như rồng mới thêụ


Miếng trầu thật tay em têm
Trầu phú, trầu quý, trầu nên vợ chồng
Trầu nầy khấn nguyện tơ hồng
Trầu nầy kết nghĩa loan phòng từ đây!


Mua cau chọn lấy buồng sai
Mua trầu chọn những trăm hai lá vàng.
Cau tiện ngang trầu vàng ngắt ngọn
Thời buổi này kén chọn làm chi
Thà rằng lấy quách nhau đi
Kẻo sau quá lứa lỡ thì làm saọ


Mua cau chọn những buồng sai
Mua trầu chọn những trăm hai lá vàng
Cau tiện ngang, trầu vàng ngắt ngọn
Thời buổi này kén chọn làm chi ?
Sao em chẳng lấy chồng đi ?


Nực cười cóc nọ leo thang
Chìa vôi hút thuốc, hổ mang ăn trầu


Ngọn sông Đào vừa trong vừa chảy
Anh đi kén vợ mười bảy năm nay
Tình cờ bắt gặp nàng đây
Như cá gặp nước như mây gặp rồng
Mây gặp rồng, phát phong phát vũ
Cá gặp nước con ngược con xuôi
Chồng Nam vợ Bắc em ơi,
Sao em chả lấy một người như anh?
Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu mời anh xwoi trầu
Trầu nầy têm với vôi Tầu
Ở giữa độn quế, hai đầu thơm cay
Mời anh xơi miếng trầu nầy
Dù mặn, dù nhạt, dù cay, dù nồng
Dù chẳng nên đạo vợ chồng!
Thì anh cũng thấu tấm lòng cho em…
Xem Thêm câu:
Ngọn trầu bò dưới đất là ngọn trầu lương
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng


Nhắm ai hoa thắm lòng tay Câu
Ngát hương Hữu Tiệp mà say Ngọc Hà.
Hoa thơm dải áo sẻ tà
Thơm thơm lá phiếu của ta của mình.
Nhắn ai ươm ngọn dâu xanh
Tơ vàng Tầm Xá uốn quanh sông Hồng.
Ví dù con bế con bồng
Phiếu tươi nét chữ đẹp lòng cả đôi.
Nhắn ai chèo lái ngược xuôi
Thuyền qua Thái Thủy dừng nơi bến Chèm.
Cắm sào quen lại thêm quen
Hẹn năm ba hẹn: chờ quên phiếu bầu.
Nhắn ai se chỉ bấy lâu
Tây Hồ vấn vít trăm mầu tơ vương.
Có đi chung lối chung đường
Chờ chung lá phiếu mà vương chỉ hồng.
Nhắn ai quê ở bên sông
Phú Viên cau thắm trầu không mấy mùa.
Phiếu bầu buổi sớm hay trưa
Để trầu cau gửi cho vừa lòng ai.
Nhắn lời xin giữ lấy lời
Mừng ngày bầu cử thêm vui xóm làng.Còn tiếp câu
Xem tiếp câu số:
Nhớ khi khăn mở trầu trao
Miệng thì cười nụ biết bao nhiêu tình


Ôi anh đi cái ô vàng
Có trầu xin miếng hỡi chàng đi ô.Tối qua trăng sáng tờ mờ
Em đi gánh nước tình cờ gặp anh.
Vào vườn hái quả cau xanh
Bổ ra làm sáu mời anh xơi trầu,
Trầu này têm những vôi tàu,
Ở giữa đệm quế, dưới đầu thơm cay.
Chiềng anh xơi miếng trầu này
Dù mặn dù nhạt dù cay dù nồng.
Dù chẳng nên vợ nên chồng,
Thì anh cũng biết tấm lòng cho em.


Ra về nhớ bạn bạn ơi
Nhớ điếu hút thuốc, nhớ cơi ăn trầu

Ruộng vườn trồng đủ thứ hoa
Hoa đào, hoa bí, hoa trầu, hoa mai
Nhất thơm hoa Lý, hoa Lài
Hoa Lan hoa Cúc ai người chẳng ưa
Cảnh vườn vui vẻ thơm tho
Mình làm mình hưởng Trời cho riêng mình


Sáng mai gánh nước mờ mờ
Đi qua ngõ giữa tình cờ gặp anh
Vào vười hái quả cau xanh
Bổ ra làm tám mời anh xơi trầu
Trầu nầy ăn thật là say
Dù mặn dù nhạt dù cay dù nồng
Dù chàng nên đạo vợ chồng
Xơi dăm ba miếng kẻo lòng nhớ thương
Cầm lược thì nhớ tới gương
Cầm trầu nhớ túi nằm giường nhớ nhau


Tới đây chiếu trải trầu mời
Can chi mà đứng giữa trời sương sa


Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn môi đỏ dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay là bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ quên cha quên cửa quên nhà
Làm cho quên cả đường ra lối vào
Làm cho quên cá dưới ao
Quên sông tắm mát quên sao trên trời
Đất bụt mà ném chim trời
Ông Tơ bà Nguyệt xe dây, xe nhợ nửa vời ra đâu


Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn môi đỏ dạ sầu tương tư.
Vì người tôi phải viết thư
Nhờ con chim nhạn đưa thư cho người.
Thư rằng: em chẳng có ai
Trên nghiên dưới mực cửa cài chữ sen.


Ta lên Hà Nội tìm mình
Trầu cau tiếp đãi thân tình biết bao
Chân đi miệng lại khấn cầu
Lạy Giời phù hộ gặp nhau phen này.


Têm trầu bỏ đĩa kim nhung
Đôi mình ước được chào chung mẹ thầy


Thương ai chẳng nói khi đầu
Để cho thầy mẹ ăn trầu người tạ


Thương em cau tới trầu đưa
Trăm năm còn nỡ bông đùa mãi sao?


Thương nhau nhớ nhớ sầu sầu
Cơm ăn nỏ được, lấy trầu ngậm hơi


Thân em vất vả trăm bề
Sớm đi ruộng lúa tối về ruộng dâu
Có lược chẳng kịp chải đầu
Có cau chẳng kịp têm trầu mà ăn


Thèm trầu mà chẳng dám xin
Thương em mà chẳng dám nhìn mặt em


Thiên duyên kỳ ngộ gặp chàng
Khác gì như thể phượng hoàng gặp nhau
Tiện đây ăn một miếng trầu
Hỏi thăm quê quán ở đâu chăng là
Xin chàng quá bước vào nhà
Trước là hỏi chuyện sau là nghĩ chân


Thoạt tiên giải chiếu ra ngồi
Trầu cau ăn đoạn hỏi người thủy chung *
Em hỏi chàng có yêu cùng
Tiếng tăm em chịu thẹn thùng em mang
Ví dù chàng có lòng thương
Thì em chẳng quản gì đường xa xôị
Chàng về chàng cứ cho tươi
Chàng đừng héo ủ người cười đến tạ


Tiếc cái vòng vàng đeo cho con vươn. hót
Tiếc cái kính sáng đeo cho người mù.
Tiếc công em trang điểm mấy thu
Bưng trầu ra ngoài bãi bạn chối từ không ăn.


Tiếng ai tha thiết bên cầu
Có phải nhân ngãi ăn trầu thì sang?


Tiếng ai tha thiết bên giang
Có phải nhân ngãi mời sang ăn trầu
Tiếng ai tha thiết bên cầu


Tiện đây đưa một miếng trầu
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng


Tiện đây xơi một miếng trầu
Gọi là nghĩa cũ về sau mà chào
Trầu này trầu quế, trầu hồi
Trầu loan, trầu phượng, trầu tôi, trầu mình
Trầu này trầu tính, trầu tình
Trầu nhân, trầu ngãi, trầu mình với ta
Trầu này têm tối hôm qua
Trầu cha, trầu mẹ đem ra cho chàng
Trầu này không phải trầu hàng
Không bùa, không thuốc sao chàng không ăn ?
Hay chàng chê khó chê khăn
Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu

Hết phần 2

 

HU1B- Theo ecadao.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: