Thứ bảy, 13/07/2024,

Thăm vườn Bác (23/06/2014)THĂM VƯỜN BÁC


Tháng Năm nhớ Bác thăm nhà,
Vẫn vườn cây trái nở hoa, nhà sàn.
Vẫn đồng hồ, lịch bên bàn...
Như ngày Bác đã... vội vàng ra đi!

Lá hoa như vẫn thầm thì,
Vẫn như có Bác mọi khi chăm vườn.
Cá ao vẫn quẫy vui hơn,
Bên hàng bụt mọc... liễu còn xanh tươi.

Hàng cây xao xác nhớ Người,
Tháng năm qua vẫn nhớ lời hôm nao.
Vòng quanh nhà, cổng, bờ ao...
Nơi đây để lại biết bao ân tình.

Thăm vườn Bác... chợt lòng mình,
Tấm gương giản dị, anh minh của Người.
Như ngày nào... gọi Bác ơi!
Hồn thiêng dân tộc nhớ lời Bác răn.

Thêm lần cướp biển ngoại xâm,
Nhớ lời Bác... phải đồng tâm một lòng.
Giữ gìn bờ cõi non sông,
Xứng danh con cháu Tiên Rồng nước Nam!

TGG
16/5/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: