Thứ bảy, 20/07/2024,

Gửi em nắng gió Quảng Bình (23/06/2014)

 

GỬI EM... NẮNG GIÓ QUẢNG BÌNH

 
Biết trời đang nóng quê mình,
Gửi em... nắng gió Quảng Bình nơi đây.
Mặn mòi hương biển nồng say,
Rừng dương cát trắng đêm ngày gió reo.
 
Chắc là nắng chẳng khác nhiều,
Nhưng lòng xa cách chật điều nhớ nhung.
Xa nhau rừng thẳm biển cùng,
Dãi dầu nắng gió... vẫn chung nhịp đời.
 
Vào mùa... nắng vẫn đôi nơi,
Hong khô nỗi nhớ, tình người đậm thêm.
Xa nhau, nỗi nhớ kề bên,
Gửi em nắng... kéo gần miền cách xa.
 
TGG

14/5/2014

Chia sẻ:                  
Các bài khác: