Thứ bảy, 20/07/2024,

Đôi khi... (03/05/2014)

 

ĐÔI KHI...


Đôi khi ngẫm lại chữ tình,
Vì yêu... tan nát tim mình... đôi khi.
Đôi khi tự hỏi sướng gì?
Khổ đau... mà vẫn muốn đi chung đường.

Đôi khi ngỡ đã yêu thương,
Sẻ chia đồng cảm vấn vương mọi điều.
Đôi khi tưởng biết chữ yêu,
Tháng năm để hiểu... bao nhiêu cho vừa.

Đôi khi ngộ nhận... nắng mưa,
Trong tim hình bóng sớm trưa một người.
Đôi khi cay đắng ngậm lời,
Người ta yêu kết tình đời với ai.

Đôi khi cứ ngỡ tình dài,
Mong manh tan hợp một mai đâu còn.
Đôi khi thế chấp lòng son,
Ôm về một khối có tròn vẹn đâu!

Đôi khi... đời vẫn bể dâu!

TGG
30/4/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: