Thứ bảy, 24/02/2024,

Một thời áo trắng (03/05/2014)MỘT THỜI ÁO TRẮNG
 
Một thời áo trắng mộng mơ,
Xe đầy hoa phượng, ngày giờ bên nhau.
Tình đầu dễ đến, qua mau...
Tháng năm nhuộm thắm một màu nhớ nhung.

Bao giờ lại được vui cùng,
Áo ai trắng... để lòng chung thẫn thờ.
Một thời... gửi lại vần thơ,
Cái màu trắng tận đến giờ... vẫn trong!

TGG

2/5/2014

Chia sẻ:                  
Các bài khác: