Thứ bảy, 20/07/2024,

Kén chọn (03/05/2014)KÉN CHỌN

 
Một em xinh... có lắm anh,
Xếp hàng... em cũng phải đành chọn thôi!
Nếu mà đã thử hết ròi,
Thì em sẽ chọn ngay thôi một chàng!
 
Các anh chỉ mới xếp hàng,
Đắn đo như thể khoai lang chưa đào.
Xấu dây tốt củ thì sao!
Thôi đừng giục... để em nào ngắm xem.
 
No nê em cũng vẫn thèm,
Nhưng mà phải chọn kĩ xem mọi bề.
Tươi thì ngon mắt rất mê,
Phơi khô ướp muối có chê... muộn rồi!
 
TGG
30/4/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: