Thứ bảy, 24/02/2024,

Níu mùa hoa lại... (05/04/2014)NÍU MÙA HOA LẠI...

 
Tháng Ba... ngày cuối đến rồi,
Còn thơm hoa bưởi trao lời vấn vương.
Thoảng hương suốt những con đường,
Níu mùa hoa lại... yêu thương thêm lần.
 
Nhờ hoa trao hộ hương thầm,
Thay lời muốn nói... ngại ngần trao nhau.
Tháng Ba sao vội qua mau?
Cuối mùa... hoa bưởi vẫn màu trắng trong!

TGG
1/4/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: