Thứ bảy, 20/07/2024,

Nắng Quảng Bình (23/06/2014)NẮNG QUẢNG BÌNH

 
Nắng gay nắng gắt Quảng Bình,
Bốn mươi bảy độ... giật mình, nửa sôi!
Da em rám nắng mặn mòi,
Vẫn tươi nét mặt rạng ngời nón che.
 
Cát sôi, đất bỏng trưa hè,
Khô rang áo muối, đường quê bóng tròn.
Nhớ nhau liệu biết có còn?
Nắng thiêu đốt... chút lòng son cháy rồi!
 
Quảng Bình nắng lắm em ơi,
Một lần thêm hiểu tình đời chốn đây.
Nắng phơi nghĩa đậm tình dày,
Cho nhau trao gửi đắm say lặng thầm!

TGG
15/5/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: