Thứ sáu, 14/06/2024,

Chỉ là mong ước vậy thôi! (24/03/2014)CHỈ LÀ MONG ƯỚC VẬY THÔI!


"Chỉ là mong ước vậy thôi!"
Ai mà chả thế... cả đời ước mong.
Biết đâu Trời thấu nỗi lòng,
Độ trì phù hộ ngay trong kiếp này!

Nếu mà mong ước... thành ngay,
Thì ai cũng ước một ngày lên Tiên.
Ước mong có thật nhiều Tiền...
Thế rồi khi đã... Tình liền mất đi!

Thôi thì... chẳng ước mong gì,
Chỉ thêm thất vọng... mấy khi thỏa lòng!
Thế nên đừng đợi đừng trông!
Ai mà đã trót ước mong... thôi đành!
 
TGG
23/3/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: