Thứ hai, 17/06/2024,

Định mệnh... (19/03/2014)



ĐỊNH MỆNH...


Hữu duyên... định mệnh như lời,
Nửa chiều trời... lúc thu đời gặp nhau.
Chẳng bao giờ muộn màng đâu,
Khi con tim vẫn muốn trao nỗi niềm.

Như là định mệnh đấy em,
Chiều vương nỗi nhớ, trắng đêm trao lòng.
Gói cùng trăm nhớ ngàn mong,
Duyên tình này đất trời đồng khiến xui.
 
Tháng năm đã thấu tâm rồi,
Bên nhau để nói một lời... mãi yêu!
Con tim khắc khoải đã nhiều,
Mới hay “duyên phận phải chiều” khéo xe.
 
TGG
19/3/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: