Thứ sáu, 19/04/2024,

THẦY TÔI (18/11/2013)Vẫn nhớ nào quên những lượt đò
Bao mùa bão tố sớm chiều lo
Chuyên tâm gọt giũa từng câu chữ
Nỗ lực bồi vun mỗi khóa trò
Giúp học viên nghèo quê vạn nẻo
Biên bài giảng rộng vốn ngàn pho
Cầu xin sức khỏe theo thầy mãi
Đạo nghĩa lưu danh nặng gánh cò.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 17/11/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

Chia sẻ:                  
Các bài khác: