Thứ sáu, 19/04/2024,

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (04/12/2013)


ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(25.8.1911 – 4.10.2013)

Tựa ánh sao Khuê chiếu rạng ngời
Trở thành biểu tượng thế trần soi
Điều binh dậy tiếng hùng muôn thuở
Khiển tướng lừng danh thắm vạn đời
Phát tỏa huân công ngàn sách ngợi
Trao truyền nhiệt huyết triệu lòng noi
Ngàn năm Văn Võ hoài lưu dấu
Đức trọng tài cao vọng đất trời.

Đức trọng tài cao vọng đất trời
Anh hùng cái thế trẻ già noi
Văn tràn bốn biển nồng hương thế
Võ tỏa năm châu ngát vị đời
Ngọc giống Tiên Rồng thơm dấu rải
Uy miền Lạc Việt thắm tình soi
Mười trang dũng tướng lưu truyền mãi
Tựa ánh sao Khuê chiếu rạng ngời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 04-12-2013
Trần Thị Thanh Liêm

http://tiengtrungdainam.com


Chia sẻ:                  
Các bài khác: