Thứ sáu, 19/04/2024,

THƯƠNG MẸ (23/09/2013)


Vì con chẳng kể tháng, năm, ngày 
Mẹ có đêm nào trọn giấc say 
Đói rách bao mùa thân đã trải 
No lành mấy bữa trẻ nào hay 
Đường xa gối mỏi mòn chai gót 
Lối nhỏ lưng còng lõm sạm tay 
Cuộc sống mưu sinh đầy vất vả 
Làm sao báo đáp nghĩa ân này. 

Đại học Đại Nam Hà Nội, 23-9-2011

Trần Thị Thanh Liêm 

http://tiengtrungdainam.com

Chia sẻ:                  
Các bài khác: