ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
của tác giả Trần Thị Thanh Liêm
________________________________

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
(25.8.1911 – 4.10.2013)

Tựa ánh sao Khuê chiếu rạng ngời
Trở thành biểu tượng thế trần soi
Điều binh dậy tiếng hùng muôn thuở
Khiển tướng lừng danh thắm vạn đời