Thứ sáu, 19/04/2024,

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (10/10/2013)


(Tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Đức trọng tài cao mãi sáng ngời
Trở thành biểu tượng vạn người noi
Điều binh giặc khiếp vì mưu lược
Trị quốc dân yêu bởi thức thời
Hạt gi
ng Tiên Rồng vang bốn cõi
L
òng con Lạc Việt tỏa muôn nơi
Ngàn năm đất mẹ còn lưu giữ
Tên đấng hiền nhân giữa cuộc đời.

 

Đại học Đại Nam Hà Nội, 10-10-2013
Trần Thị Thanh Liêm

http://tiengtrungdainam.com

Chia sẻ:                  
Các bài khác: