Thứ sáu, 19/04/2024,

TẤM GƯƠNG ĐẠI TƯỚNG (10/10/2013)

 

(Tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp)

Gương Bác Võ Nguyên Giáp sáng ngời
Đức tài hòa quyện cháu hằng soi
Điều binh nức tiếng muôn lòng dõi
Viết sử lừng danh vạn kiếp noi
Nhiệt huyết truyền trao hồng sách lược
Huân công tỏa rạng thắm tình đời
Ngàn năm Văn hiến còn lưu giữ
Gương Bác Võ Nguyên Giáp sáng ngời.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 09-10-2013
Trần Thị Thanh Liêm

http://tiengtrungdainam.com

Chia sẻ:                  
Các bài khác: