Thứ sáu, 19/04/2024,Trách đời sao cứ rủi may
Để ta gánh mãi cơn say muộn phiền
Ai mong một phút lên tiên
Ta - câu vọng cổ triền miên não nề

Xót lòng em lắm người ơi!
Ngỡ đâu gắn bó cả đời bên nhau
Vôi không thắm được trầu cau
Têm chi nửa miếng vôi đau… trầu buồn

Vuột tay thả mất bình yên
Để đêm lệ vẽ nét viền vành mi
Thôi em chớ tiếc ngày đi
Son môi đã nhạt xuân thì đã qua

Nửa đêm bật dậy nhiếc trời
Cớ sao thi vị trò chơi vợ chồng
Thả quăng con cá đầu sông
Tìm đâu trong đục chậu hồng neo thân

Mời người khuấy động đời ta
Lời xin chìm cõi ta bà, còn đâu
Khoét trong đêm tối vực sâu
Soi vào đôi mắt đỏ ngầu vì yêu

Tìm đâu em biết tìm đâu
Tìm nơi giếng đọ nông sâu một đời
Cạn rồi ánh mắt trông vời
Nghe trong sâu thẳm rõ lời thương nhau

Có anh, có cả trời vui
Có anh, có lại nụ cười năm xưa
Có anh, mắt lúng liếng đưa
Có anh, có cả sao vua nằm kề

Trang [1 ]