Thứ sáu, 19/04/2024,

NIÊM PHONG NỖI NHỚ (06/09/2013)

 

Tìm đâu em biết tìm đâu
Tìm nơi giếng đọ nông sâu một đời
Cạn rồi ánh mắt trông vời
Nghe trong sâu thẳm rõ lời thương nhau

Tìm trong chiếc bóng đêm thâu
Lệ dài theo gót mùa sau có còn?
Đong tràn bốn bể mỏi mòn
Niềm đau xin hãy gói tròn niềm đau

Còn gì để lại cho nhau
Niêm phong nỗi nhớ đớn đau chòng chành
Mơ xa xôi mảnh trời xanh
Mơ thì mơ vậy cũng đành, mơ thôi!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: