Thứ sáu, 19/04/2024,

HỎI TRỜI (06/09/2013)

Xót lòng em lắm người ơi!
Ngỡ đâu gắn bó cả đời bên nhau
Vôi không thắm được trầu cau
Têm chi nửa miếng vôi đau… trầu buồn
Mưa mùa tạnh - mưa đời tuôn
Chơi vơi đứng giữa trời không khóc cười


Ngoái nhìn năm tháng tìm vui
Như đàn lỗi nhịp khôn nguôi lỗi đời
Đừng trách đất, đừng than trời
Chúa không ban phúc Phật ngơ mất rồi
Tay buông chân rẽ đường đôi
Quay lưng rưng rức cắn môi tóe sầu

 

Hỏi trời, có biết vì đâu?

Chia sẻ:                  
Các bài khác: