Thứ sáu, 19/04/2024,

YÊU (06/09/2013)

Có anh, có cả trời vui
Có anh, có lại nụ cười năm xưa
Có anh, mắt lúng liếng đưa
Có anh, có cả sao vua nằm kề
Có anh gọi mảnh trăng thề
Có anh mở lại trang đề câu thơ
Có anh nét bút đậm, mờ

Có anh, chữ múa ngu ngơ tên người
Yêu như tuổi mới đôi mươi...


Chia sẻ:                  
Các bài khác: