Thứ sáu, 19/04/2024,

GIỌT ĐẦY ĐÊM (06/09/2013)

Vuột tay thả mất bình yên
Để đêm lệ vẽ nét viền vành mi
Thôi em chớ tiếc ngày đi
Son môi đã nhạt xuân thì đã qua


Bến mê giũ bóng chiều xa
Hư không lưu giữ bóng tà xênh xang
Thì thôi bóng cứ lang thang
Đừng đem về nữa giọt tràn đầy đêm

Chia sẻ:                  
Các bài khác: