Thứ sáu, 19/04/2024,

LỜI MỜI (06/09/2013)

Mời người khuấy động đời ta
Lời xin chìm cõi ta bà, còn đâu
Khoét trong đêm tối vực sâu
Soi vào đôi mắt đỏ ngầu vì yêu
Chợt mong con nắng đổ liều
Để khuya nghe ấm câu kiều ngày xuân
Hỏi sao tình cứ lần khân
Quẹo quanh, gấp khúc dày tần số đau
Dây tơ chẳng cột được nhau
Thì mơ cổ tích trầu cau. Mơ buồn.

Chia sẻ:                  
Các bài khác: