Thứ hai, 17/06/2024,


 Làm thơ là lặn lội trong cõi trống rỗng ảo mật của âm thanh để phát hiện ra nhịp điệu phi thường của ngôn ngữ, là đi từ cái “không” kỳ bí của rung động đến cái “sắc tướng” vi diệu của từ vựng như trong kinh Bát Nhã, là “Ngôi Lời” của Thánh kinh thể hiện ra bằng dáng hình con chữ.

Nỗi buồn mình chị nhen lên
Một mình canh lửa bốn bên ba bề
Một mình đốt đến si mê
Nỗi buồn hóa sắc pha lê em à...
 

Trang [1 ]