Chủ nhật, 16/06/2024,

Diệu kỳ trái tim Việt Nam (Thơ Trương Nam Chi - Nhạc Trịnh Thùy Mỹ))
Nhớ Hà Nội (Thơ Trương Nam Chi- Nhạc Trần Xuân Lâm- ca sĩ Quang Tuấn)
Mời nghe ngâm thơ: Rượu gì (thơ TNC- NS Bích Ngọc)
Nhớ Trường Sa (thơ TNC- nhạc: NSUT Thanh Danh)
Cho cuộc tình buồn (thơ TNC- nhạc Phan Khanh- NSUT Thanh Danh)
Đường tơ ai rải nắng vàng (thơ TNC- nhạc Phan Khanh- NSUT Thanh Danh
Cao su mùa thay lá (thơ TNC- nhạc Kiều Tấn Minh- NSUT Thanh Danh)
Vọng (thơ TNC- nhạc Bùi Đức Thịnh- ca sĩ Diệu Hiền)
Mời nghe vọng cổ: Xóm dệt Bảy Hiền (sáng tác Trương Phú Xuân- NSUT Thúy Đạt)
Sợi gió chiều mưa (TNC- nhạc Lê Trung Tín- ca sĩ Uyên Di)
Mời nghe ngâm thơ: Em muốn... (TNC- NS Thu Thủy)
Mời nghe hát xẩm: Em và tôi (sáng tác TNC- biễu diễn NSUT Thúy Mùi)
Mời nghe vọng cổ: Vào Xuân (sáng tác: Trương Phú Xuân- biễu diễn: Thanh Tuấn)
Đôi khi (thơ TNC, nhạc Nguyễn Ánh 9 - ca sĩ Diệu Hiền)
Đơn phương (thơ TNC- Nhạc lê Hoài Phú- ca sĩ Diên An)
Những ngày vắng anh (thơ TNC- nhạc Lê Trung Tín- ca sĩ Diệu Hiền)
Đà Nẵng yêu thương (thơ TNC- nhạc Kiều Tấn Minh- ca sĩ Việt Tuấn)
Em mơ về Hà Nội (thơ TNC- nhạc Kiều Tấn Minh- ca sĩ Tố Ny)
Đừng nhìn như thế (thơ TNC- Nhạc Quang Hiển- ca sĩ Hoàng Nga)
Ru anh (Thơ TNC- Nhạc Phạm Tùng- ca sĩ Diên An)
Trang [1, 2 ]