Thứ bảy, 13/07/2024,

 Gửi ý kiến
 
  THƯƠNG  (Ngày 20/04/2022 07:04:54  - Gửi bởi:  Nguyễn xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương  - Điện thoại:  0377225720 )

 THƯƠNG

 

THƯƠNG CHO MỘT KIẾP NGƯỜI.

 

Thương thay cũng một kiếp người

Mà sao kẻ khóc người cười trái ngang

Thương ai thân phận lỡ làng

Để tình dâu bể đá vàng phôi phai

 

Thương đời bèo dạt mây trôi

Dòng sông kia biết lở bồi về đâu?

Thương em sắc thắm tươi mầu

Là hoa nở giữa ngày ngâu cũng buồn

 

Thương người dại, hãi người khôn

Biết ai ai biết vuông tròn mà yêu!

 

Xuân Ngọc