Thứ bảy, 25/05/2024,

 Gửi ý kiến
 
  ĐOÀN KÊT  (Ngày 20/04/2022 07:04:56  - Gửi bởi:  Trần Văn Lịch  - Địa chỉ:  Hiệp An Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  0329532037 )

 

 ĐOÀN KẾT

 

 

Đoàn kết quốc tế - Nền tảng cho mối quan hệ giữa các dân tộc trong thế kỉ  XXI | Thế giới | Tạp chí mặt trận Online

 

Toàn dân đoàn kết một lòng

Chung tay xây dựng cộng đồng yêu thương

Giữ gìn bản sắc quê hương

Tiếp thu khoa học mở đường văn minh

 

 

Nếp nề… quy tắc tôn vinh

Liên bang hòa thuận gia đình yên vui

Luân thường đạo lí rạng ngời

Ngàn xưa sau mãi, đời đời tôn vinh

 

 

Ấm lòng hạnh phúc gia đình

Muôn sau thế giới phồn vinh huy hoàng

 

 

Trần Văn Lịch