Thứ hai, 17/06/2024,

 Gửi ý kiến
 
  NHỚ BÀ TÔI  (Ngày 12/04/2022 10:04:14  - Gửi bởi:  Nguyễn xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương  - Điện thoại:  0377225720 )

 NHỚ BÀ TÔI

 

Bà tôi “bác học” ca dao

Cần chi nói đấy, ai nào chê đâu

Tháng ba ngày tám cùng nhau

Tụng kinh niệm phật, đêm thâu ngày dài

 

Chuyện ngàn xưa đến tương lai

Ngang tàng khuyên giải, đơn sai ngăn ngừa…!

Đất trời khi nắng khi mưa

Suối ngàn nước lũ sớm chưa nội đồng!

 

Lời bà “bác học” Viễn thông

Đời bao nhiêu chuyện, gom trong óc bà

Biết hay…bà đã  đi xa!

Tôi ngồi luyến tiếc lời  bà ru xưa!

 

Xuân Ngọc