Thứ sáu, 14/06/2024,

 Gửi ý kiến
 
  TỰ SỰ  (Ngày 24/03/2022 07:03:18  - Gửi bởi:  Trần Văn Lịch  - Địa chỉ:  Hiệp An Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  0329532037 )

 

 TỰ SỰ

 

   

 

 

Một thời to nhỏ việc làng

Trung trinh gối sóng thuyền nan lái chèo

Thác ghềnh khúc khuỷu chênh treo

Lưu dòng cập bến níu neo an toàn

 

 

 

Duyên may còn chút lộc làng

Nhủ lòng kết hội tao đàn thi ca

Giao lưu học hỏi gần xa

Tình người tu dưỡng đạo gia đắp bồi

 

 

 

Thăng trầm thấu trải trường đời

Gian nan từng thấm, ngọt bùi đã qua

Giờ đây mái tóc điểm hoa

Vẫn mong giữ được thuận hòa bình an

 

 

 

Trần Văn Lịch