Thứ bảy, 25/05/2024,

 Gửi ý kiến
 
  TÌNH EM MẶN NỒNG  (Ngày 01/03/2022 10:03:11  - Gửi bởi:  Nguyễn xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp sơn kinh Môn,Hải Dương  - Điện thoại:  0377225720 )

 TÌNH EM MẶN NỒNG

 

Tải hình nền tình yêu giúp bạn và người ấy thêm mặn nồng 2022 - Tạp chỉ ảnh  đẹp

 

Trăng buồn trăng ẩn vào mây

Em buồn, em biết tỏ bầy, cùng ai?

Khăn không đội, châm không cài

Lòng buồn bởi nỗi nhớ hoài anh chăng?

 

Cuội buồn cuội nhớ chị hằng

Anh buồn anh nhớ, anh lăng thăm nàng

Đôi ta tình nghĩa đá vàng

Gặp nhau chia sẻ thiếp chàng cùng vui

 

Cuộc đời thương nhớ đầy vơi

Cứ xa là nhớ, gần thời hết mong

Nhớ nhau ta khắc vào lòng

Như trăng nhớ cuội như rồng nhớ tiên

 

Mai sau anh mãi nhớ em

Nhớ anh anh nhớ tình em mặn nồng

 

Xuân Ngọc