Thứ bảy, 25/05/2024,

VỌNG BIỂN (04/02/2015)
Chiều hè về với Đồ Sơn
Ngã vào con sóng… giải cơn tâm phiền
Biển nhà vui phút bình yên
Căm quân cướp biển quậy miền khơi xa


Ngoài kia biển cả bao la

Trường Sa gió giật, Hoàng Sa bão dồn
Giang san muôn thuở trường tồn
Mồ hôi và máu quyện… hồn nước Nam!

Đất lành thấu nghĩa bình an
Canh trời, giữ biển… tự ngàn năm xưa
Dân ta chí khí có thừa
Cớ chi sợ kẻ lọc lừa nhẫn tâm?

Biển ta, xa cũng như gần
Đất thiêng liền dải nửa phân không lùi
Hoàng hôn vọng biển ngậm ngùi

Muốn làm sóng cả chôn vùi gian manh.

Đinh Thường
Chia sẻ:                  
Các bài khác: