Thứ bảy, 15/06/2024,

CHỮ TÂM VẰNG VẶC TRÊN ĐẦU (10/03/2014)
 

Lòng thành con tới Nghi Xuân
Vườn thơm sải bước, nhụy nhuần câu thơ
Ba trăm năm(1) đó… bây giờ
Danh nhân Văn hóa… ngưỡng thờ muôn sau.
 
Chữ Tâm vằng vặc trên đầu
Nhân gian thảng thốt nỗi đau Thúy Kiều
Một nhà tai vạ bấy nhiêu
Năm châu bốn biển bao nhiêu đọa đày?
 
Ngày xuân lất phất mưa bay
Tiền Đường ngỡ đã lấp đầy giọt thương
Con đi đón gió mười phương
Trước Người nay mới tỏ tường ý anh(2).
 
Câu thơ lục bát ngày xanh
Con xin dâng nén tâm thành, Cụ ơi!
Dẫu cho thế cuộc chuyển dời
Chữ Tâm càng sáng, tình người càng trong.

Nghi Xuân 2/3/2014
 
Đinh Thường

____________
(1)
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như - Nguyễn Du
.
(2) Bao giờ cây súng rời vai
Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên - Vương Trọng
.
Chia sẻ:                  
Các bài khác: