Thứ hai, 17/06/2024,

NGƯỜI NGANG QUA NGÕ (19/11/2014)
Ảnh internetThu vàng gieo quẻ trước sân
Rủi may ngõ vắng tần ngần em qua
Xạc xào câu chuyện làm quà
Quẩn chiều gió bụi càng xa nẻo về.

Tay tôi ôm khối bùa mê
Bẫy người chẳng được lại ghê chính mình
Trái tim còn chút rung rinh
Liệm mùa chôn chặt, đóng đinh giữ lời.

Người ngang qua ngõ xa xôi
Hắt hiu gió rút rỗng trời heo may
Tôi mang mộng tưởng đi đày
Quên câu thần chú vấp ngày đông ken.

Đinh Thường

Chia sẻ:                  
Các bài khác: