Thứ sáu, 22/09/2023,

ĐINH THƯỜNG

* Vài nét về tác giả:
- Sinh 1958
- Quê quán: Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh

- Trú quán: Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Nguyên sỹ quan Biên phòng
- BTV, Đại diện Lucbat.com tại Hải Phòng
- Chủ nhiệm CLB thơ Lục Bát Hải Phòng
- UV BCH Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng
- UV BCH Hội Nhà văn Hải Phòng

Tác phẩm đã xuất bản:
Hoa dã quỳ, Tập thơ - NXB Hải Phòng 2009.
- Trái tim trước biển, Tập thơ - NXB Hội Nhà văn 2011.
- Chiều qua thung nhớ, Tập thơ - NXB Hội Nhà văn 2015

 

 

 

* Quan niệm sáng tác thơ:

Câu thơ bề bộn nét người
Dở hay, khơi gạn lẽ đời mà ra
Nước Nam, thơ biết bao tòa
Ta như hạt cát bãi sa… sóng cồn.


* Liên hệ tác giả:
- Địa chỉ: Số 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- E-mail: dinhthuongtho.hp@gmail.com
- Điện thoại: 0313.720.108 (NR) - 0912.242.998 (DĐ).