Thứ bảy, 20/07/2024,Đến đầu làng, đã nhạt mưa
Hoe hoe mấy hạt nắng thừa rọi sang
Điểm lên những cánh Sen Vàng
Lăn tăn mặt nước ao làng hoe hoe

Cô đi hỏi vợ cho chồng
Mâm cau thâm thấp, mâm hồng cao cao
Lễ sang, mẹ đón em chào
Vốn, người làng Hạ - ả đào - Quán May

Kiệm lời, lựa chốn lao xao
Nghĩa: Sâu lắng... Nét: Thanh cao... Chữ Thầy
Dại mua khôn - đến hao gầy
Đắt bao nhiêu cũng gom đầy túi thơ.

Nhận ra thì lá đã vàng
Bao nhiêu tích cóp để nàng mang theo

Ta về với xóm Văn nghèo
Lại gom góp Chữ, lại đèo bòng Thơ!

Trang [1 ]