Thứ bảy, 20/07/2024,

Cao Trần Nguyên

Sinh năm: Kỉ Mão (1939)
Quê quán: Nam Định
Nghề nghiệp: KS Mỏ-cb ngành than đã nghỉ hưu.
Tác phẩm đã in:
-Tập thơ Hoa lan (in chung Cao Văn Thịnh-Cao Trần Nguyên
nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành 2008)
-Tập thơ Nhớ Chiều (thơ LB) nhà xuất bản HNV ấn hành năm 2010
-Có thơ in chung trong nhiều tuyển tập và rải rác in trên một số tờ báo
và một số trang web văn chương.