Thứ hai, 24/06/2024,

CÔ TÔI (12/09/2013)
 
Cô đi hỏi vợ cho chồng
Mâm cau thâm thấp, mâm hồng cao cao
Lễ sang, mẹ đón em chào
Vốn, người làng Hạ - ả đào - Quán May
 
Tiếng đàn ngọt, giọng hát hay
Nổi danh tài sắc làm lay lòng thày
Lời ngon ngọt - kẻ giãi bày
Người nghe - miệng đắng, mắt cay rầu rầu
 
Cô ngồi têm mấy cánh trầu
Không vui mà cũng chả sầu ái ân
Chỉ còn là chút phân vân
Tính sao cho vẹn ngoài sân - trong nhà...
 
Đã tròn bảy chục năm qua
Cô tôi chín chục - tuổi già - vẫn tinh
Ngồi rồi - kể chuyện về mình
Cho con cháu được tường minh mọi bề
 
Còn là cái nghĩa: Phu - thê
Thờ chồng, thờ cả người về... sau ta!
Chia sẻ:                  
Các bài khác: