Thứ hai, 24/06/2024,


Lâu ngày gặp lại nhau nhờ “Là ta…” mà tôi hiểu về bạn mình, ít nhất cũng là thẩm thấu quan niệm của anh về công việc của người làm thơ: Động cơ trong sáng, đam mê cháy bỏng, trách nhiệm sâu nặng, lao động cật lực và không thiếu sự tinh tế, sáng tạo…

Trang [1 ]