Thứ hai, 27/05/2024,


em ơi phía ấy ngõ buồn
mỏng tang, mỏng dính cánh chuồn chiều hôm
bay cao nắng loá đường thơm
bay vừa râm thoáng chập chờn giấc trưa

Bình về bài thơ LÀ TA của Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tuyền
Lâu ngày gặp lại nhau nhờ “Là ta…” mà tôi hiểu về bạn mình, ít nhất cũng là thẩm thấu quan niệm của